Thai English

วันเด็กแห่งชาติตำบลตะคุ ประจำปี 2561

วันเด็กแห่งชาติตำบลตะคุ ประจำปี 2561 (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ขอขอบคุณ ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนงานวันเด็กฯในครั้งนี้

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

 พิธีเปิดงาน

 

การแสดงบนเวทีกลาง โดย นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตะคุ

โรงเรียนไผ่สีสุก

 

 โรงเรียนอาจวิทยาคาร

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองตาด

 

โรงเรียนบ้านวังหิน

 

โรงเรียนบ้านสุขัง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะคุ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสุขัง

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

การแสดงชุดพิเศษ จาก นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

บรรยากาศกิจกรรมภายในงาน

 

อาหาร น้ำดื่ม หลากหลายชนิด

เด็กๆผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ ปีนี้