Thai English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท CPF เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 7
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 20
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 12
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 12
ขอประชาสัมพันธ์ปัญหาการนำเถ้ากระดูกจากการเผาศพไปทิ้งในแม่น้ำมูล เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 12
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครองประจำปี พ.ศ.2564 เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ตะคุ (พนักงานขับรถยนต์) เขียนโดย แอทมิน ตะคุ 30