Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน

โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน

โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ องค... อ่านต่อ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ