Thai English

ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี

ประจำปี 2561 

(23 มีนาคม 2561)

"ขบวนหมี่โคราช" ในพิธีเปิดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา