Thai English
Display # 
Title
โครงการทัศนศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
พิธีมอบอนุบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะคุ ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2561
ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2561
เรียนรู้นอกสถานที่ ศพด. สังกัด อบต.ตะคุ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาคมท้องถิ่น
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ตะคุ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมไหว้พระธาตุประจำปีและวันหมี่ตะคุ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติตำบลตะคุ ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
กิจกรรมรำวงย้อนยุค