Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 27
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 65
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม - คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by กองคลัง 57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 85
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 82
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 96
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 59
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 76
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านสุขังไทยเจริญ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 68