Thai English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 14
ประกวดราคาจ้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสาย ๒๒๓๘ บ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 47
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม - คลอรีน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by กองคลัง 51
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 80
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 74
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 89
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแปะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 54
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาอุด หมู่ที่ ๖ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 69
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านสุขังไทยเจริญ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา Written by กองคลัง 60