Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของป…

ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นบ้านสวนหอม-บ้านหนองตาด

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566   อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ อบต.ตะคุ   ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพ... อ่านต่อ

นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พ…

นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุด  เส้นหนองตาด-สวนหอม ร่วมกับกองช่าง อบจ.นครราชสีมา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566   นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พร้อมคณะลงพื... อ่านต่อ

ย้ายเสาไฟฟ้าที่ขวางทางร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ย้ายเสาไฟฟ้าที่ขวางทางร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566   นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ   มอบหมาย... อ่านต่อ

ลงพื้นตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน หมูที่ 2 ตามท…

ลงพื้นตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชน หมูที่ 2 ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566   นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ มอบหมายให้... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 

เอกสาร

หน้าปก.doc

คำนำ .doc

สารบัญ .doc

แผนการดำเนินงาน.docx

แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.01.doc

แบบบัญชีโครงการ ผด. 02.doc

แบบบัญชีโครงการ ผด. 02-1.doc

 

แผนที่อบต