Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

มอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

มอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

อ่านต่อ

เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์

เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์

อ่านต่อ

มอบเช็คเศรษฐกิจชุมชนโครงการซื้อปุ๋ย ม17

มอบเช็คเศรษฐกิจชุมชนโครงการซื้อปุ๋ย  ม17

อ่านต่อ

มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ร่วมกับ บ.CPF

มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ร่วมกับ  บ.CPF

อ่านต่อ

View all >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

ปก.doc

คำนำ สารบัญ.doc

เหตุผลที่ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง.doc

เปลี่ยนแปลง.xlsx

แผนที่อบต