Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เพื…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

อ่านต่อ

นายกมอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน

นายกมอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน

  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์บริหารส่วนตำบลตะคุ มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน ... อ่านต่อ

นายก อบต.พร้อมคณะบริหาร ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา…

นายก อบต.พร้อมคณะบริหาร ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขเรื่องน้ำประปา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พร้อมด้วยคณะบร... อ่านต่อ

การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปักธง…

การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565

  วันอังคารที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.00 น. นายนพพร หีบสระน้อย นายก อบต.ตะคุ พร้อมด้วย รองนายก อ... อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตำบลตะคุ

หลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้า ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แผนที่อบต